Oudercommunicatie app
Alle informatie die voor u als ouder van belang is, wordt met u gedeeld via de app voor oudercommunicatie genaamd Parro.

Maandelijks wordt op de eerste dag van de nieuwe maand een nieuwsbrief naar alle ouders verstuurd. In deze nieuwsbrief wordt teruggeblikt op de afgelopen maand en vooruitgeblikt op de nieuwe maand. Hierin herhalen wij ook de vakanties en studiedagen, zodat u altijd op de hoogte bent.

In de Parro agenda worden aan het begin van het schooljaar alle evenementen gepland. Dit is voor u dus een handig jaaroverzicht!

Gym
Op donderdag hebben wij gym van onze gymleerkracht Jasper van Pelt. De groepen Pluto en Mars hebben gym op Het Kompas zelf, de andere groepen hebben gym in De Staver.

Vrijwillige ouderbijdrage
Om naast de reguliere lessen ook nog uitstapjes en activiteiten te organiseren, vragen wij u om een ouderbijdrage. Denk hierbij aan Sinterklaascadeautjes, vieringen als kerst en Pasen, maar ook het bezoek aan Diergaarde Blijdorp in schooljaar 2023/2024.
Om deze uitstapjes en activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, vragen wij u dus om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is voor Het Kompas €45,00 euro per leerling per schooljaar. Wanneer uw kind gedurende het schooljaar instroomt, krijgt u een bedrag naar rato. De overige kosten zijn voor de schoolreis en het schoolkamp.