SBO Het Kompas maakt deel uit van SOPOGO. Op elke school binnen de stichting, maar ook binnen de stichting zelf worden gezamenlijke belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven.

Leerkrachten en ouders hebben, als belangrijke betrokkenen, invloed op deze beslissingen, medezeggenschap. Binnen Het Kompas is dit georganiseerd in de Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen van SOPOGO.

De MR komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar en houdt openbare vergaderingen. De MR denkt na over de koers van de school. Het is geen klachtencommissie, maar hoort graag van u als er opmerkingen zijn over het beleid van de school.

De MR is bereikbaar via: d.leenheer@sopogo.nl of m.vilain@sopogo.nl.

Samenstelling
De samenstelling van de MR is als volgt:

OudergeledingLiesbeth Markwat en Barry Royers
PersoneelsgeledingDorien Leenheer en Manita Vilain
Adviserend lidKoen van der Ende (schoolleider)