Onze school kenmerkt zich door:

  • rust (vertrouwen in elkaar, open communicatie, het bieden van veiligheid), 
  • orde (omgangsvormen, schoolbrede regels) en 
  • regelmaat (voorspelbaarheid van leerkrachtgedrag, dagritme).

Het Kompas biedt Speciaal Basisonderwijs aan leerlingen waar de reguliere basisschool (tijdelijk) geen passend aanbod aan kan bieden. 

Dit doen wij in groepen waar kinderen van gelijke leeftijd bij elkaar zitten. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op niveau aangeboden. 

Wij streven naar groepen die klein zijn. Zo krijgt elke leerling de tijd en aandacht die nodig is voor een optimale ontwikkeling.

Een enthousiast en bevlogen team werkt intensief samen. De leerkrachten werken met elkaar én samen met ouders aan een optimaal leer- werk- en leefklimaat. 

Naast de ontwikkeling van het leren zijn ook de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind van groot belang op onze school. 

De samenwerking met specialisten van het Samenwerkingsverband en het TJG (team jeugd en gezin) is hecht. Indien nodig kunnen wij samen met ouders hulp inroepen van de betreffende specialisten.