“Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf”

Visie op leerlingen
Recept
Om een goede appeltaart te bakken, gebruiken wij de volgende ingrediënten:

 • Een flinke scheut veiligheid
 • Een snufje eigenaarschap
 • Een lepel samenwerking
 • Een schep zelfvertrouwen
 • Een klodder zingeving
 • Een portie zelfontplooiing
 • Een korreltje zout

Bereidingswijze

 1. Meng deze ingrediënten in een kom.
 2. Giet het mengsel in verschillende vormen en plaats die vervolgens in de klas.
 3. Laat zo lang als nodig op temperatuur komen.
 4. Onder toezicht van een professionele bakker wordt de appeltaart gebakken.
 5. Aan het eind van de schooltijd zijn de appeltaarten klaar om gedecoreerd te worden.

Kernwaarden SBO Het Kompas
Veiligheid 
Op onze school vormt veiligheid de basis voor alles wat we doen, dat is onze allerbelangrijkste kernwaarde. Wij zijn een omgeving waarin leerlingen, leerkrachten, ouders en bezoekers zich veilig voelen, zowel fysiek als emotioneel. Op SBO Het Kompas bieden wij de leerlingen een diverse kijk op de wereld, omdat bij ons op school iedereen meetelt.

Als je iets wilt leren, hoort het maken van fouten daarbij. We zien fouten als belangrijke bouwstenen om tot leren te komen.

Eigenaarschap
De groei naar verantwoordelijkheid over eigen leren en over eigen gedrag is een proces dat al vroeg start. Op SBO Het Kompas leren de leerlingen aan te geven wat voor hen belangrijk is, waar ze beter in willen worden en hoe er zorg gedragen wordt voor jezelf, elkaar, onze school en de wereld daarbuiten. De weg naar eigenaarschap is als een ladder die je trede voor trede moet beklimmen, hiermee beginnen we zo vroeg mogelijk.

Samenwerken
Het samenspel van het jongere kind is voorbereidend op de samenwerking van volwassenen, je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met leren samenwerken.

Als we allemaal de kans krijgen om mee te doen, zowel op school als in de maatschappij, kunnen we veel meer bereiken dan wanneer we het alleen doen. Op SBO Het Kompas telt iedereen mee en genieten wij van de verschillen die de wereld biedt. Samenwerking betekent luisteren naar anderen, ideeën delen en discussiëren, maar ook samen werken aan oplossingen voor nu en in de toekomst. Door jouw kijk op de wereld te delen met een ander, wordt je blik op de wereld groter.

Zelfvertrouwen
Het welbevinden van onze leerlingen staat voorop. Leerlingen die zich veilig en prettig voelen, zijn in staat om te ontwikkelen en te groeien. Zij weten moeilijkheden om te zetten in mogelijkheden en geven niet op.

Om dit te bereiken geloven wij in een veilig pedagogisch klimaat; spreken leerlingen positief aan, helpen ze relativeren, denken oplossingsgericht, zoeken naar mogelijkheden en zetten humor in.

Zingeving
Leren wordt leuk als je weet waarom je iets moet leren. Wij geloven dat de leerstof betekenisvol is wanneer het past bij de interesses van de leerling. Leren is een samenwerking van het hoofd, het hart en de handen. De lesstof komt tot leven. Het verrijkt hun wereld en maakt deze inzichtelijker.

Door meer lessen te geven waarin leerlingen mogen doen, nemen we ze mee in een gevarieerd leerproces waarin ruimte is voor de ontwikkeling van hun talenten en we rekening houden met hun onderwijsbehoeften.

Zelfontplooiing
Zelfontplooiing gaat over het ontwikkelen van de persoonlijke en unieke eigenschappen die een leerling bezit, zoals humor en creativiteit. Op SBO Het Kompas gaan leren op papier en leren door te doen hand in hand. Hierdoor krijgen de leerlingen meer ruimte om op eigen tempo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Door in aanraking te komen met lezen, rekenen, sporten, bakken en tuinieren op school, leren de leerlingen dat de wereld bestaat uit meer dan alleen maar werkboeken en cijfers. De leerkrachten begeleiden hen hierbij richting zelfsturing, zodat alle leerlingen aan het eind van hun tijd op SBO Het Kompas weten wat hun sterke punten en valkuilen zijn. 

21st century skills
In de 21e eeuw geloven wij dat onderwijs verder moet gaan dan traditionele kennisoverdracht. Wij vinden dat het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden onmisbaar is voor het succesvol navigeren door deze moderne wereld. Met alle 21e eeuwse vaardigheden als leidraad leggen we vanuit onze visie nadruk op: zelfsturing, mediawijsheid en creatief denken.

Zelfsturing: kracht door zelfsturing
Als school streven wij ernaar om onze leerlingen de tools te geven om zelfbewuste, flexibele en vooruitdenkende individuen te worden. Zelfsturing omvat het vermogen om emoties als boosheid en verdriet te begrijpen en te reguleren. De leerlingen leren om zichzelf doelen te stellen en plannen te maken om deze te kunnen bereiken. We moedigen onze leerlingen aan verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, met een sterk geloof in hun eigen mogelijkheden. 

Mediawijsheid: kritisch denken in een digitale wereld
We helpen onze kinderen wegwijs te worden in de digitale wereld. Mediawijsheid is hier belangrijk in. Mediawijs zijn betekent dat leerlingen informatie met een kritische blik bekijken en beoordelen. Ze kunnen nepnieuws herkennen door lessen in mediawijsheid, hun persoonlijke grenzen aangeven en bewaken en op een respectvolle manier online communiceren.

Creatief denken: vernieuwing en probleemoplossend vermogen
Creatief kunnen denken is een onmisbare vaardigheid voor het ontwerpen en realiseren van nieuwe dingen. Tevens is het onmisbaar bij het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Wij moedigen onze leerlingen aan zowel individueel als samen met anderen te brainstormen, tot nieuwe ideeën te komen en oplossingen te vinden voor uitdagingen. Door kinderen te stimuleren in creatief denken willen wij ze handvatten geven om zich staande te houden in en een bijdrage te leveren aan de dynamische en snel veranderende samenleving.